TOPTAN SATIŞ FİYATLARIMIZI GÖRMEK İÇİN SİTEMİZE ÜYE OLMANIZ GEREKMEKTEDİR.

Üyelik Sözleşmesi

İşbu üyelik sözleşmesi Nesvay Tekstil Aksesuar Sanayi ve Tic. A.Ş.. (sözleşmede Nesvay.com olarak da anılabilecektir) tarafından, Nesvay.com web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır. İşbu sözleşme, eki Gizlilik ve Güvenlik Bildirimi ile bir bütündür. 


SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI

Sitemizde bulunan üyelik formunu doldurmanız ve sitemize üye girişi yapmanız, Nesvay.com üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz anlamına gelmektedir. Kullanıcı, üyelik işlemleri başarıyla tamamlandığı andan itibaren üyelik sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

HİZMETLERİN TANIMI

Nesvay.com, sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında farklı iletişim servisleri (oylama, sipariş verebilme, e-bülten isteme, indirimlerden haberdar olma) ve elektronik ortamda alışveriş imkânı sunar. Nesvay.com sunmakta olduğu hizmetlerde bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÜYELİK SİSTEMİ

Üye kendisinin belirleyeceği bir “şifre”ye sahip olur. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Nesvay.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir.

Kullanıcının üyelik gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir.

ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye, servislerden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı ve eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, Nesvay.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Nesvay Tekstil Aksesuar Sanayi ve Tic. A.Ş..’ye ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp dağıtılamayacağını, servisleri kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde Nesvay.com’un sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kullanıcıya ait olacağını, servislerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesajı ve dosyalardan Nesvay.com’un sorumlu olmayacağını, sunulan hizmetlere Nesvay.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Nesvay Tekstil Aksesuar Sanayi ve Tic. A.Ş..´nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Nesvay Tekstil Aksesuar Sanayi ve Tic. A.Ş..´nin sorumlu olmayacağını, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılımlara zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, Nesvay.com servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyle kullanıcının sorumluluğunda olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zarardan dolayı Nesvay Tekstil Aksesuar Sanayi ve Tic. A.Ş..´den tazminat talep etmemeyi, Nesvay Tekstil Aksesuar Sanayi ve Tic. A.Ş..´den izin alınmadan servislerini ve ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, Nesvay.com´un dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde Nesvay.com’un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, Nesvay.com ´un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü vb. gibi gönderme yetkisi bulunmayan postaları yollamamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile  yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylamadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, ürün teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilemeyeceğini, ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişinin, Nesvay.com adına ürünü kendisine teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair” ibraz edeceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyeceğini ve dolayısıyla siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

NESVAY AKSESUAR’IN YETKİLERİ

Nesvay.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

Nesvay Tekstil Aksesuar Sanayi ve Tic. A.Ş..'nin sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Nesvay.com üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
Nesvay.com kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen kullanıcının sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.
Nesvay.com’un kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin tüm fikri ve sınai hakları Nesvay.com’a aittir.
Nesvay.com satışları stokları ile sınırlıdır. Nesvay.com stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir.
Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi, söz konusu ürünlerin mutlaka Nesvay.com veya Greyder mağazalarının stoklarında bulunduğu anlamına gelmez.
Üyelerin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz.
Nesvay.com´da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran Nesvay.com’a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde Nesvay.com hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.
Tek bir sipariş kapsamında birlikte satılan ürünlerde kargonun ücretsiz olacağı belirtilmiş ise, ürünlerden birinin iade edilmesi halinde iade edilmeyen ürünün kargo bedeli ALICI’dan tahsil edilir. SATICI’nın ilgili kargo bedelini varsa ALICI’ya yapacağı iade ödemelerinden mahsup hakkı saklıdır.  
Nesvay.com, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Nesvay.com sorumlu değildir.

Nesvay Tekstil Aksesuar Sanayi ve Tic. A.Ş.., işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Nesvay.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

Nesvay Tekstil Aksesuar Sanayi ve Tic. A.Ş.. Nesvay.com’a üyeliğini tamamlamış müşterilere e-Bülten ve SMS gönderimi yapabilir. Üyeler istedikleri zaman e-bülten ve SMS üyeliklerinden istedikleri zaman ayrılabilirler. Bunun için gönderim yapılan mecra ve taleplerini Nesvay Tekstil Aksesuar Sanayi ve Tic. A.Ş..’ye iletmeleri gerekmektedir. Aksi halde Gönderimi Onaylamış sayılmaktadırlar.

KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Nesvay Tekstil Aksesuar Sanayi ve Tic. A.Ş..'nin defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193 maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Nesvay Tekstil Aksesuar Sanayi ve Tic. A.Ş.. kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.

YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

YÜRÜRLÜLÜK

Kullanıcı kayıt formu doldurduktan ve şifre aldıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

FESİH

Nesvay Tekstil Aksesuar Sanayi ve Tic. A.Ş.. dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

SİPARİŞİN OLUŞTURULMASI

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Nesvay.com'da oluşturmuş olduğunuz siparişin tamamlanması için, yönlendirildiğiniz banka ödeme ekranından (sayfasından) kart bilgilerinizi girerek ödeme işlemini tamamlamanız gerekmektedir. Ödeme durumu "BEKLİYOR" olan siparişler ödeme işlemi tamamlanmadığı takdirde, 1 (Bir) Gün içinde otomatik olarak iptal edilmektedir. Banka ödeme işlemi tamamlanan "İŞLENİYOR" durumundaki siparişler maksimum (azami) 1-3 İş günü içinde UPS Kargoya Teslimat Adresinize gönderilmek üzere teslim edilecektir.

Önemli Uyarı: Ödeme Sırasında yönlendirildiğiniz bankanız ödeme sayfasından "ödeme başarıyla tamamlanmıştır" ibaresine ulaşmadan ayrılırsanız Siparişiniz ödeme durumu "bekliyor" şeklinde sistemde oluşturulacaktır. 
Ödemesi İşlemi Tamamlananlar Siparişler Ödeme durumu "ödendi" şeklinde hesabınızda oluşturulacaktır.

KARGO VE TESLİMAT

ÜCRETLİ
 KARGO

Nesvay.com’dan yapacağınız alışverişlerde kargo ücreti alıcıya aittir. 

7 İŞ GÜNÜ İÇİNDE TESLİMAT

Nesvay.com’dan sipariş verdiğiniz ürün, ortalama 7 iş günü içinde elinize ulaşır. Teslimat süremiz iş günü üzerinden hesaplandığı için belirtilen süreye hafta sonu ve resmi tatiller dahil değildir. Siparişleriniz maximum (azami) 1-3 iş günü içerisinde Fillo Kargo yada Aras Kargo şirketlerine teslim edilerek; sigortalı olarak gönderilir. Türkiye sınırları dahilindeki herhangi bir yere ulaşım süremiz en geç 15 iş günüdür.

Siparişinizi takip etmek için,

Ana menüde “Hesabım” butonunu tıklayıp “Siparişlerim”i seçtiğinizde açılan sayfada siparişlerinizin durumunu takip edebilirsiniz. 


*** İADE

Nesvay.com’dan yaptığınız alışverişte %100 memnun kalmadıysanız,(aynı gün içerisinde) ürünü değiştirebilir ya da para iadesi talep edebilirsiniz Bu hizmetimizden yararlanabilmeniz için; ürünün kullanılmamış olması gerekmektedir. Bu şartları sağlamayan ürünlerin iade işlemi gerçekleştirilmez .
Sadece Değişim vardır.Toptan Satışlarımızda para iadesi yapılmaz.Sadece değişim yapılmaktadır.İADE ŞARTLARI

Ürününüzü, teslim aldığınız tarihten itibaren 15 gün içerisinde iade edebilirsiniz.

İade etmek istediğiniz ürün, orijinal kutusunda/paketinde, kullanılmamış, yeniden satılabilirlik özelliğini yitirmemiş olmalıdır.

İade talebinde bulunduğunuz ürünü orijinal faturasıyla ve faturanın alt bölümündeki formu doldurarak “İade Talebi” olduğunu form üzerinde yazılı olarak belirterek, eksiksiz şekilde M. Nezihi Özmen Mah. Mehmet Akif Cad. Ceviz Sok. No:8 Merter İstanbul iade adresine göndermelisiniz.

Nesvay.com’da sadece yeniden satılabilirlik özelliğini kaybetmemiş ürünlerin iadesi yapılır. 

İade kargonuz bize ulaştığında, iade departmanımız tarafından incelir. İptal edilen siparişlerinizin tutarı, ödeme yaptığınız kredi kartına hemen iade edilir. İadenizin ekstrenize yansıması, bankanıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

 

Toptan Satışlarımızda para iadesi yapılmaz.Sadece değişim yapılmaktadır.

Ürün iade adresi: Nesvay Tekstil Aksesuar Sanayi ve Tic. A.Ş.. M. Nezihi Özmen Mah. Mehmet Akif Cad. Ceviz Sok. No:8 Merter İstanbul

İADE PROSEDÜRÜ

1. Adım: İade formunuzu doldurun

Faturanızın alt kısmında bulunan ‘İade Talep Formu’nu doldurun.

Eğer ürünün faturası kurumsal ise iade işlemi için kurumun düzenlemiş olduğu, kargo payı dahil edilmeden, “Ürün Birim Fiyatı + KDV” şeklinde kesilmiş bir iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamamaktadır.

İade yalnızca ürünü satın alan kişilerden kabul edilir.

2. Adım: Ürünü orijinal kutusuna koyun

İade etmek istediğiniz ürünün orijinal ayakkabı kutusu ya da paketinin içine yerleştiriniz. Ürün ve ürün kutusunun teslim aldığınız şekliyle, orijinalliği bozulmamış ve tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmemiş olması halinde iadeniz kabul edilebilir.


 

KULLANILAN ÜRÜN İÇİN GERİ BİLDİRİM

Kullanım sonucu karşılaşılan problemlerde inceleme sürecimiz üzerinden işlem gerçekleşir. İncelenmesi talebiyle iadesini talep ettiğiniz Ürün İnceleme Departmanımız tarafından incelenir. İnceleme süresi 20 iş günüdür. Yapılan inceleme sonucunda; İnceleme durumu tarafımızdan hazırlanan inceleme raporu ile size bildirilir.

DEĞİŞİM

15 GÜN  DEĞİŞİM

Nesvay.com’dan yaptığınız alışverişte memnun kalmazsanız, sipariş ettiğiniz ürünü değiştirebilir ya da para iadesi talep edebilirsiniz. Ürününüzü teslim aldığınız tarihten itibaren 15 gün içinde, ürünü ücretsiz olarak değiştirebilirsiniz. Bu hizmetimizden yararlanabilmeniz için; ürünün kullanılmamış olması gerekmektedir. Bu şartları sağlamayan ürünlerde değişim işlemi gerçekleştirilmez.

Memnun kalmadığınız bir ürünü Nesvay.com’da kolayca değişim talep edebilirsiniz. Değişim talebinizle ilgili 0 212 644 33 00 numaralı telefondan ya da e-posta adresinden Nesvay.com Müşteri Hizmetleri’ne bilgi verdikten sonra ürününüzü, faturası ile beraber geri gönderebilirsiniz. Değişimini istediğiniz ürün bize ulaştığında yetkililer tarafından değerlendirilir ve değişiminiz gerçekleştiğinde size durum bilgisi iletilir.

DEĞİŞİM ŞARTLARI

Ürününüzü, Teslim aldığınız tarihten itibaren 30 gün boyunca değiştirebilirsiniz.

Değiştirmek istediğiniz ürün, orijinal kutusunda/paketinde, kullanılmamış, yeniden satılabilirlik özelliğini yitirmemiş olmalı.

Değişim talebinde bulunduğunuz ürünü orijinal faturasıyla ve eksiksiz şekilde Nesvay.com değişim adresine göndermelisiniz.

Değişim talebinde bulunduğunuz kargo bize ulaştığında, değişim-iade departmanımız tarafından incelenir. Ürün değişim şartlarına uygun ise talebiniz gerçekleştirilir.

Eğer farklı bir ürün ile değiştirilecekse istenen yeni ürünle fatura tutarı aynı olmalıdır.

2 kereden fazla değişim yapılamamaktadır.

 

Ürün Değişim Adresi : Nesvay Tekstil Aksesuar Sanayi ve Tic. A.Ş.. M. Nezihi Özmen Mah. Mehmet Akif Cad. Ceviz Sok. No:8 Merter / İSTANBUL

KEP Hesap Adresimiz: 
nesvaytekstilaksesuarlari@hs01.kep.tr

Mersis Numaramız : 0631074044300024